TANDVÅRD FÖR HELA FAMILJEN

NÄR DU ÄR KUND HOS OSS FÅR DU ALLTID EN TANDVÅRDSKALLELSE MED DET TIDSINTERVALL VI TILLSAMMANS
HAR BESTÄMT. VILL DU KOMMA MELLAN DE LÖPANDE BESÖKEN ÄR DET BARA ATT RINGA ELLER MAILA.

Mitt i stan och gott om parkeringsplatser

Vi finns i det s.k. Skandiahuset vid Stora Torg i Kristianstad (Nya Boulevarden 10, 291 31 Kristianstad). Mitt emellan järnvägsstationen och Resecentrum. På torget precis utanför dörren finns ett 50-tal parkeringsplatser

Kontakta oss